Почетна грамота за актьора Вълчо Янев

Министерството на културата удостои с почетна грамота ВЪЛЧО ЯНЕВ – РЕЖИСЬОР НА ТЕАТЪРА НА КОМЕДИЯТА „ВЕЛКО КЪНЕВ“ – ТОПОЛОВГРАД за принос в развитието и утвърждаването на читалищното дело и по повод 1 март – Ден на любителското творчество и художествената самодейност.
ИЗРАЗЯВАМЕ РАДОСТТА НА АКТЬОРИТЕ ОТ ТЕАТЪРА НА КОМЕДИЯТА „ВЕЛКО КЪНЕВ“, НА ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ- 1894“ И НА ТОПОЛОВГРАД ОТ ОКАЗАНАТА ВИСОКА ЧЕСТ НА ВЪЛЧО ЯНЕВ!
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА НА РЕЖИСЬОРА НА ТЕАТЪРА НА КОМЕДИЯТА „ВЕЛКО КЪНЕВ“!
„Ако България има държавен сатиричен театър и той е в София, то националният любителски сатиричен театър е в Тополовград“. Думите на Нина Светославова най-точно описват близо 50-годишния труд на режисьора Вълчо Янев да превърне Театралния състав в емблема на Тополовград и на най-добрия комедиен театър и причина точно тук – в Тополовград вече 25 години да се провежда Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира, който с чест носи името на Велко Кънев.
ЧЕСТИТО!