„Походът на книгите“ премина през училището на село Тенево

В рамките на кампанията „Походът на книгите“, в ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“, се проведе онлайн среща между Доц. д-р Тодор Чобанов и учениците от начален етап.
Доц. д-р Чобанов чете български приказки от Николай Райнов. От своя страна учениците поздравиха госта си патриотични стихотворения. Подобни срещи с ерудирани и интересни личности впечатляват и обогатяват учениците.
Кампанията „Походът на книгите“ се провежда в цялата страна. Организатори на кампанията са Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката. Нейната основна цел е да повишава и насърчава интереса на децата към четенето. Асоциацията провежда различни инициативи, като една от тях е „Известни българи четат на деца“. Обичани и популярни личности в България се включват в каузата за грамотност и образование чрез четене. Събитията се провеждат в периода 12 септември – 3 октомври 2021г.