Посещение при ветерани от община Стралджа

Малкото останали живи ветерани от Отечествената война в община Стралджа не остават без внимание. След посещението на представители на СВВБ при Дончо Коняров от Стралджа, председател на ОбС на ветераните от войните , с поднасяне на скромни парични подаръци , сега среща беше проведена с ветерана Желю Минчев Ряпов от Войника. Председателят на Съюза на ветераните от войните на България/СВВБ/ за област Ямбол полк. о.з. Красимир Вълев и секретаря г-жа Валентина Йорданова, заедно с Мария Георгиева , кмет на селото, трогнаха възрастния човек с интерес към здравословното състояние, необходимост от лекарства и ползване на ДСП, както и осигуряване на малка финансова помощ. Гостите върнаха към спомените от войната Жельо Ряпов, който възкреси моменти от битките, разказа за бойните другари, върна с вълнение онези трудни години в които дават най-силните доказателства за любов към родината.


С посещение беше изненадан и ветерана от с. Тамарино Ради Статев Ташев. Да стиснат ръката на достойния мъж в дома му бяха председателя на СВВБ област Ямбол полк. о.з. Красимир Вълев и секретаря г-жа Валентина Йорданова, заедно със секретаря читалището г-жа Стойка Маринова .
„И най-малкия жест към тези хора е достатъчен, за да ги накараме да се почувстват горди и щастливи. Тяхното участие във Великата Отечествена война никога няма да се забрави защото там, на бойното поле те показаха примери на героизъм и себеотрицание в името на родината. – споделя развълнувано г-н Вълев – Това, което са преживяли е трудно да се разказва защото в спомените им има рани, които никога не заздравяват и това е мъката по загиналите другари, картините на жестоката война, която отнема живота на невинни хора. Ние сме тези, които трябва да засвидетелстваме уважение към тези достойни мъже, да разказваме за тях на младите, за да не се повтаря никога вече ужасът на войната!“