Посещение в община „Тунджа“

Във връзка с реализацията на дейностите по проект „Компас – активиране за пазара на труда“, на 25 януари 2017 г., експерти от сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“ и младежи, обхванати в дейности по проекта, посетиха част от забележителностите в община „Тунджа“.

Със съдействието на община „Тунджа“, групата посети етнографската сбирка в народно читалище „Прогрес-1936“, с. Дражево, където бяха посрещнати от председателя на читалището Тодорка Фотева и секретаря Донка Папудова. Те ги запознаха с историята на читалището и различните традиции и обичаи в селото. След това групата посети храма „Св. Пророк Илия“ в селото, който е най-новия действащ храм в общината  и повод за гордост на дражевци.

Следващата дестинация беше Националния археологически резерват „Кабиле“. Там те се запознаха с античната история на селището и разгледаха  изложените експонати в музея.

В края на своята еднодневна екскурзия групата посети девическия манастир „Рождество на Пресвета Богородица“ край село Кабиле.

Проектът „Компас – активиране за пазара на труда“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално разпределени средства за Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“.

Той се реализира и на територията на община „Тунджа“, в село Козарево, със съдействието на кмета на общината Георги Георгиев и кмета на селото – Теодора Тачева.

Целевите групи на проекта включват младежи от 15 до 29 г., които за период от минимум 4 месеца преди включването си в проекта са били извън заетост, извън образователната система, както и не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца.

След приключване на обучението, успешно представилите се, ще получат сертификат за участие, издаден от сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“ и ще бъдат наети на трудов договор като анкетьори за 2 месеца на 4-часов работен ден.