Посещение в Брюксел

Във връзка с подписано споразумение, делегация от община „Тунджа” ще вземе участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на дейности свързани с целева комуникация с цел борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа на доброволно промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз“, финансиран от Европейската комисия. Тя ще се проведе в периода 26.10-27.10.2016 г. в  Брюксел.

Делегацията е в състав: Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа“, Татяна Стоянова – началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности” и Кина Асенова – представител на Местна активна група.

            С дейностите по този проект общината имаше възможност да осигури стипендии на 20 ученици от ромски произход, които продължават образованието си в средни училища в гр. Ямбол. Стипендиите бяха в размер на 130 евро и с тях децата и техните родители имаха възможност да заплащат транспортните разходи до училище.

В резултат на това всички 20 стипендианти посещаваха редовно учебните занятия и показаха много добри резултати при усвояването на учебния материал, като трима от тях завършиха с отличен успех.

След приключването на проекта се е увеличил броя на учениците, които са мотивирани да завършат осми клас и да продължат образованието си, благодарение на стипендиите, които обезпечиха финансово част от нуждите им.

images-1