Поредно зарибяване на бетонирания ръкав на река Тунджа в Ямбол

Бетонираният речен ръкав на река Тунджа, преминаващ през Градския парк в Ямбол, беше зарибен със седемстотин килограма бял амур, който е със средно тегло около един килограм, както и с около двеста и петдесет килограма шаран. Това е поредната зарибителна акция, целта е шарановата риба да унищожава нежеланата плевелна водна растителност.

„Благодаря на гражданите, любители на риболова, които заедно закупиха зарибителния материал“, коментира кметът на Ямбол. Той припомни, че риболовът в бетонираното корито на река Тунджа е забранен.

Община Ямбол ще продължи с нови акции по зарибяване на рeката.