Поредна награда за Ямбол в областта на туризма

На официална церемония по случай Световния ден на туризма, организирана от списание „Дестинация България“, Ямбол беше удостоен с отличие за „Прилагане на добри практики за устойчив растеж на туризма в общината“ за 2023 година.

Наградата е поредното признание за работата на община Ямбол в посока развитието на туризма в града. Някои от основните проекти, които допринесоха за това, включват изграждането на 55-метров пилон със знаме на хълм Боровец в Ямбол, възстановяването на Средновековната Ямболска крепост, реновирането на Брънековата къща, обновяването на ротондата на Минералната баня и други. Тези проекти са израз на стремежа на Община Ямбол да развива устойчив туризъм, като същевременно се запазват културното и историческо наследство на града. 

Община Ямбол продължава да работи за развитието на туризма, като се стреми да предложи на посетителите разнообразна програма от културни, спортни и развлекателни събития. Също така, Общината активно развива дейност с други местни и регионални участници в туристическия бранш, за да се насърчи сътрудничеството и обмяната на добри практики.