Поредица от обучения по проект „На фокус“

Поредица от обучения насочени към широката общественост, за да повиши техните знания и информираност, относно темата свързана с убежището и миграцията, стартира екипът на проект „На фокус“. 
Първият семинар от тази поредица се проведе в Ямбол, като предстоят идентични такива и в Бургас, Варна, Стара Загора, Хасково и Русе.
В обучението се включиха лекари, учители, журналисти, юристи,работодатели, представители на НПО сектора. Всички те получиха нови знания, относно правата и задължениета на гражданите на трети страни търсещи международна закрила и тези с временна закрила, с особен акцент към уязвимите от тях групи.
Затвърди се мнението, че по-голямата информираност води до по-отворено и приемащо общество!
Следващото обучение от тази поредица ще се проведе на 13.10.2023, в град Бургас!