Попълват местата за военнослужещи

До 28. 10. 2016 г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи на кандидати за военнослужещи в Сухопътните войски на Въоръжените сили на Република България.
За град Ямбол ( район Кабиле ) се приемат 60 военнослужещи за
в. ф. 52 590 и в. ф. 54 100 .
Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи на войнишки длъжности, както следва:
– да не са по възрастни от 32 г. / при приемане на промени в ЗОВСРБ, възрастта може да бъде променена по време на кандидатстването/
– да не са осъждани и следствени
– да са годни за военна служба
– да нямат друго гражданство освен българско
– да притежават средно или по-високо образование
Могат да кандидатстват и лица освободени от военна служба по организационно щатни промени, не по- възрастни от 47 г. (43 г.) и не са изминали 5 г. от освобождаването им от военна служба .

За справки и повече информация в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони
66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров

14519713_10209093132758347_8008233909639522794_n