Полицията с мерки за откриването на ловния сезон

     На 03.10.2019 г. (четвъртък), от 10:00 часа в сградата на ОДМВР Ямбол ще се проведе брифинг, на който ще бъде предоставена информация за създадената организация и предприети мерки във връзка откриване на ловния сезон 2019/2010 г. на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня на 05.10.2019 г. Участие в брифинга ще вземат представители  на ОДМВР-Ямбол,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол.