Полицията по график в три села днес

На 26 август 2021 г. по утвърден график от директора на Областна дирекция на МВР – Ямбол, началникът на РУ – Тунджа ще осъществи прием на граждани в малките и отдалечени населени места на общината:
– От 13:30 ч. в с. Коневец;
– От 14:40 ч. в с. Дряново;
– От 15:50 ч. в с. Драма.