Полицията обяви 30 вакантни места

Обявен е конкурс за 30 вакантни младши изпълнителски длъжности за назначаване на държавна служба в ОДМВР – Ямбол

На основание МЗ 8121К-3682/16.09.2016 г. за Областна дирекция на МВР – Ямбол е обявен конкурс за общо 30 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Двадесет и четири от вакантните длъжности са за полицай – старши полицай, две са за полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) и четири вакантни длъжности са за младши автоконтрольор ІІ – І степен.

 


Кандидатите трябва да са дееспособни физически лица; да имат само българско гражданство;да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер; да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса; да имат завършено средно образование; да отговарят на минималните изисквания за физическа годност; да са клинично здрави и да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност. Кандидатите за полицай-старши полицай (ВПА) трябва да притежават свидетелство за управление на МПС; да имат стаж като правоспособни водачи минимум две години и други.
Подробна информация за цялостната процедура и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страниците на Областна дирекция на МВР- Ямбол, Дирекция „Човешки ресурси“- МВР и на място в ОДМВР-Ямбол.

Прием на документи на кандидати по обявения конкурс ще се извършва в ОДМВР – Ямбол всеки работен ден от 10:30 ч. до 11:45 ч. и от 16:00 ч. до 17:15 ч. за времето от 27.09.2016 г. до 11.10.2016 г.

14441071_10209074436930963_7778593883651020417_n