Полезни уроци в лятното училище по плуване на БЧК

Продължават занятията от ваканционния проект на БЧК-Ямбол  „Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм 2023”.

      На 13 юли 2023г. се проведоха първите занятия за децата по усвояване на елементарни способи за оказване на първа помощ при воден инцидент.

      Специалист от Ямболската червенокръстка организация запозна децата с техниките за измерване на основните жизнени показатели – съзнание, пулс и дишане, подход и последователност на действията към пострадал в безсъзнание, с липса на дишане и сърдечна дейност, поставянето му в странично стабилно положение, след възстановяване на основните жизнени показатели.

       Най-забавно и интересно за децата бе възможността сами да приложат техники за съживяване, ползвайки тренировъчен манекен.

       Всички занятия от обучителната програма на проект „Лятно училище по плуване  и превенция на водния травматизъм 2023“ се осъществяват  на  плувния басейн в ПГ „Васил Левски“  в град Ямбол.

              

      

 

 

 

                                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ