Покана

На 21.11.2016 г. /понеделник/  от 13.30 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ        

 П У Б Л И Ч Н О    Р А З Г Л Е Ж Д А Н Е

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА  ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА  2017  ГОДИНА.

 ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ   ДА  ВЗЕМАТ  УЧАСТИЕ  В РАЗГЛЕЖДАНЕТО.

      

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ      

   КМЕТ НА ОБЩИНА          „ТУНДЖА”    

index