Покана за публично обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2019 г.