Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2018 г.

На 17 септември, вторник, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31 декември 2018 г. Началото е в 17.30 часа.

Обсъждането се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условия и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности.

Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов кани жителите на Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, също така представители на бюджетни звена и граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.