Покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол