Позиция на „БСП за България“ – Ямбол за приемане на проекто-бюджета на община Ямбол за 2021 г.

Групата съветници „БСП за България“ в Общински съвет – Ямбол изразяваме категоричния си протест към начина, по който се изработва проекта за бюджет на община Ямбол за 2021 г.

За нас е неправилно и недопустимо да не се зачита мнението на част от съветниците, само защото не са от политическата партия на кмета.

Тази порочна практика беше наложена от ГЕРБ в предишните три мандата и явно новата кметска власт успешно я продължава като удобна за налагане.

Това не само не кореспондира с прокламираната идея за разбирателство и единение за благото на Ямбол, нопродължава да подронва авторитета на Общински съвет, превръщайки го само в безгласен орган за одобряване на кметската позиция.

Логично е бюджетът основно да отразява виждането на общинското ръководство, но както кметът е пряко избран от гражданите, така и за нас пряко са гласували като общински съветници граждани и техните искания трябва да бъдат чути.

Недемократично и недопустимо е по този начин да се прави бюджет.

Като съветници, които уважават законите и правилата, още в края на ноември 2020 г. внесохме нашите 22 конкретни предложения и обекти за включване в капиталовата програма.

Изготвили сме ги на базата на нашата професионална компетентност, отчитайки исканията на гражданите, поставени на откритите ни приемни, и на позиции, които отстояваме последователно.

Разочаровани сме, че почти нищо от тях не беше заложено в проекта, подложен на обществено обсъждане, с изключение на два обекта, които са поет, но неизпълнен ангажимент от миналогодишната капиталова програма. Въпреки нашите упорити настоявания през годината общината не стигна до тях и те сапрехвърлени за тази година. Става въпрос за проектиране и благоустрояване пред бл. 8 на ул. „Д. Благоев“ и благоустрояване до бл. 10 в ж. к. „Златен рог“.

Освен тях в капиталовия списък има  заложени само 8000лв  за проектиране благоустрояване до бл. 8 в ж. к. „Златен рог“.

Нищо друго.

Възмутени сме и, че и почти нищо от предложеното на общественото обсъждане не залегна в проекта за бюджет, внесен в Общински съвет, с което кметската власт демонстрира, че не зачита различното мнение и обезсмисля предварителното обсъждане на бюджета.

Не е прието искането ни да отпаднат изцяло таксите в детските ясли, което ще коства на бюджета намалени приходи от около 60 000 лв., а ще даде знак към родителите на 379 деца, че могат да разчитат на подкрепа.  Общината прави реверанс към новородените с отпускане на еднократна помощ, но към вече родените деца, които не са получили такава, не проявява ангажимент.

На фона на тазгодишния бюджет от над 81 млн. лв. отказът изцяло да отпаднат таксите за около 60 000 лв. граничи с ненужен инат, а не с демонстриране на отношение към децата и техните родители.

Не е прието и искането ни за цялостно експертно обследване на градското озеленяване за изготвяне на годишни графици по райони за скелетни резитби, а гражданите най-много протестират срещу рязането на дървета.

Разбрахме, че в бюджета са заложени 13 000 лв. за обследване на детски градини и ясли, което беше част от нашите искания, но вероятно причина за това е, че и председателят на Общински съвет – Ямбол направи подобно искане.

Не са приетии нашите предложения за нови паркоместа в ж. к. „Диана“ около бл. 12, 13 и 19, за изграждане на детски площадки в двора на бившото училище „Ради Колесов“ и в ж. к. „Васил Левски“ и още над 10 конкретни обекти за капиталови разходи или текущи ремонти.

Отново искаме да припомним, че гражданите, потърсили съветници от БСП за решаване на техните проблеми, не са по-малко граждани от останалите и не заслужават пренебрежителното отношение на местната власт. 

На сесията ние отново ще предложим най-важните ни искания и се надяваме този път да бъдем чути.

Призоваваме кметът и неговите съветници да се отърсят от управленската си упоритост и да демонстрират и с делата си желанието за единение, което се постига с диалог, а не с едностранно налагане на мнение.

                                      ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На тази сесия ще се гласува нашето предложение за изменение на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол, с което предлагаме да отпадне паричното стимулиране към Голямата награда на Ямбол.

Мотивите ни да извървим цялата процедура с предложение за изменение на правилника и обявяване за месец на сайта на общината са следните:

 

Ежегодно община Ямбол връчва множество награди и отличия на граждани и юридически лица с принос и заслуги за развитието на града ни в различни области. Редът и условията за удостояване с наградите и отличията са уредени в Правилник за наградите и отличията на община Ямбол, приет от Общински съвет- Ямбол.

 

Трите най-големи награди, степенувани по важност са : Почетен гражданин на град Ямбол, Награда на Ямбол и Почетен знак „Герб на община Ямбол”. Тези награди са морални, като единствено Наградата на Ямболе придружена и с парична премия.

С Наградата на Ямбол се удостояват граждани и юридически лица със значителен принос за развитието на града. Съдържанието на наградата е : Статуетка на богинята Диана и специално разработен диплом, придружени с парична награда от 10 /десет/ минимални работни заплати. Наградата се връчва от кмета на община Ямбол на Деня на Ямбол.

С тези три награди се отличават граждани и юридически лица, които безкористно и всеотдайно през годините  са работили за благото на града ни, и гражданите му. Наградите са най-вече важенморален знак за благодарност на гражданството към тези лица. Теса действали по вътрешна убеденост и потребност, и едва ли са търсили паричен стимул на признание от обществото.

Всички сме свидетели, че през последната година както ръководството на община Ямбол, така и ние като общински съветници сме обединени около решения и инициативи, насочени към финансово стимулиране на съвременни социални, младежки, културни и спортни политики за насърчаване на млади хора и таланти от нашия град. Считаме, че паричните премии би трябвало да се насочват към такива групи.

В голяма част от общините в РБългария, подобни цялостни награди за значителен принос са изцяло морални. Според нас това е и цялостната концепция, заложена във връчването на Наградата на Ямбол.

Надяваме се нашето предложение да бъде подкрепено.