Пожаро-тактическо учение на РДПБЗН – Ямбол ще се проведе на 24 октомври в сградата на НЧ “Съгласие-1862“ в Ямбол

За целите на занятието участващите специализирани автомобили ще използват звукова и светлинна сигнализация.

Тактическите действия ще започнат в 09:30 ч. на 24 октомври /четвъртък/ и ще приключат към 11:30 ч.

Тема на учението е „Организиране и управление на силите и средствата при ликвидиране на пожар, спасителни дейности, първа долекарска помощ и психологична подкрепа на пострадали при пожар в обществена сграда“

Тактическото занятие на РДПБЗН – Ямбол ще се  реализира  със съдействието на НЧ „Съгласие-1862“- Ямбол,  ОС на БЧК- Ямбол, ОДМВР – Ямбол,  ЦСМП – Ямбол и Община  Ямбол. Участие ще вземат служтели от РДПБЗН- Ямбол и Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ към ОС на БЧК – Ямбол.

Местата, на които ще се провеждат отделни етапи от занятието ще бъдат обозначени  за безопасност на гражданите.   

23.10.2019 г.

Т.Павлова