Подписи за местен референдум се събират в нарушение на закона, сигнализира община Ямбол

Сигнал за извършване на проверка за нарушения при събирането на подписи за провеждане на местен рферендум входира община Ямбол в Районна прокуратура и Областната дирекция на МВР. Причината е, че подписите не се събират по установения от закона ред. Също така има данни, че доброволците за събиране на подписи получават възнаграждение за своята работа, като размерът му зависи от броя на събраните подписи от всеки доброволец.

В началото на месец декември 2018 г. в общината е подадено уведомление за учредяването на Инициативен комитет за събиране на подписи за провеждане на местен референдум. Той се състои от седем граждани на Ямбол, сред които общинският председател на БСП Катя Георгиева и шефът на младежката партийна секция Райно Георгиев. Въпросът е свързан с намерението на общината да тегли дългосрочен облигационен заем.

Законът изрично указва, че инициативният комитет, след съгласуване с кмета на общината, определя общодостъпни места, където ще се събират подписите. В уведомлението са посочени 11 пункта за тази цел. Посочен е и периодът на събиране на подписката – от 1 декември 2018 г. до 1 март 2019 г., всеки ден от 10:00 часа до 17:30 часа. Оказва се обаче, че подписите се събират на всевъзможни места, извън предварително обявените, както и по всяко време, което е в противоречие с нормативната уредба.

За това си нарушение свидетелства самият инициативен комитет. На 25.01.2019 г. в множество местни и национални медии се появи съобщение, подписано от комитета, в което между другото пише: „Наш доброволец за събиране на подписи за иницииране на местен референдум е бил пребит на 23 януари около 18,30 ч. Младежът е позвънил на вратата на апартамент в ж. к-с „Васил Левски“ и, когато отвътре са го попитали защо звъни, е обяснил, че събира подписи за местен референдум“.

Със сигурност до подобен нещастен инцидент нямаше да се стигне, ако подписите се събираха на определените за целта общодостъпни места, за което отговорността е изцяло на инициативния комитет. Съвсем отделен е въпросът, че конфликтът изобщо може да не е провокиран от подписката. Но е безспорен фактът, както сами признават и от комитета, че техни хора обикалят по домовете на хората и всевъзможни други места в търсене и събиране на подписи, без да зачитат законовите изисквания. Вероятно това е обвързано и с информацията, че за всеки подпис се заплаща, което „мотивира“ усърдието на доброволците.

Защо доброволецът е събирал подписи извън пунктовете и извън ежедневния времеви диапазон от 10:00 часа до 17:30 часа, кой от Инициативния комитет е изпратил доброволеца да събира подписи по домовете на гражданите и получавал ли е заплащане за тази дейност? Именно с оглед изясняването на тези и други въпроси е подаденият сигнал от община Ямбол. Вярваме в безпристрастността на полицията и прокуратурата, надяваме се проверката да приключи бързо и ако се констатират нарушения да се потърси отговорност на виновните, коментира случая кметът Георги Славов. Според него гражданите на Ямбол са достатъчно грамотни, за да преценят кога става въпрос за игра на пряка демокрация, предизборни манипулации или полезни за обществото инициативи.