Подкрепа за украинските бежанци

      Националната кампания на БЧК в подкрепа на пострадалите от конфликта в Украйна продължава да е в ход. Гражданите на град Ямбол и областта проявяват изключителна активност и съпричастност с нуждите на засегнатите лица и семейства, като над 90 са дарителите, предоставили вещи от първа необходимост, съгласно изискванията.

      До този момент, Ямболската червенокръстка организация е предоставила директна хуманитарна помощ /одеала, завивки, санитарни материали и хигиенни, играчки и др./,  на 54 души, украински граждани, в т.ч. деца, настанени на територията на град Ямбол и община Стралджа. Видът и количеството  хуманитарна помощ е определен след извършена оценка на нуждите от доброволци на БЧК,  координирано с местната власт.    

      Ямболската червенокръстка организация е в готовност да окаже необходимата хуманитарна подкрепа, в т.ч. психологическа, на украинските граждани, като дейностите се извършват в координация с местната власт, съответните институции и при спазване на противоепидемичните мерки.

  

                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ