Подкрепа за украинска граждани, засегнати от конфликта в Украйна

От 31 май 2022г., всеки ден екипи на Ямболската червенокръстка организация – служители и доброволци, оказват хуманитарна подкрепа на украинските граждани, настанени в Център за временно настаняване в град Елхово.

       Над 600 украинци, предимно жени и деца, поетапно, в продължение на 3 дни се посрещаха от жп гарата в Ямбол, като им се оказваше съдействие при извозването с автобусен превоз до буферния център в град Елхово.

       В продължение на три последователни дни, служители и доброволци на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към Областната организация на БЧК – Ямбол, предоставяха материална помощ /храна, вода, адаптирано мляко, бебешки пюрета и др./, съобразно идентифицираните нужди, като оценка на нуждите се извършваше периодично.

       Екипите на Ямболската червенокръстка организация оказваха пълно съдействие на представителите от Държавната агенция за бежанците, за изготвянето на списъци с украинските граждани, по специфични критерии, които да послужат и улеснят работата при вземането на решение и избор най-подходящата ведомствена база в страната, до която да бъдат транспортирани и настанени в следващите 24ч.

       Най-голямо внимание бе отделено на децата /около 200, на различна възраст/ и на възрастните със специфични заболявания, които се нуждаеха от допълнителни грижи медицинска и психологическа помощ.

       В оценката на нуждите и осъществяването на триажа, сериозна подкрепа бе оказана от украински граждани, включили се като доброволци, за да подпомогнат процеса на временно адаптиране към условията в буферния център и предстоящото релоциране към ведомствените бази.

 

                                СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК- ЯМБОЛ