Подкрепа за пострадали при ПТП деца

БЧК-Ямбол предостави парични средства на две деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Марийка Колева, касиер-домакин в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол връчи средствата на родителите на пострадалите деца.

Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, представи информация за дейността на Фонд за подпомагане на деца пострадали при пътнотранспортни произшествия и идеята около която се обединяват: Българският Червен кръст, Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Асоциациите на производителите и на вносителите на автомобили, Здравноосигурителният институт и др. Подчертано бе, че партньорите работят съвместно на базата на подписано споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като провеждат периодично информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

Служителите на БЧК-Ямбол споделиха пред родителите на децата, че към организацията работят психолози-доброволци, които биха могли да се срещнат и разговарят с децата, при заявена нужда от страна на семействата.

Родителите споделиха за инцидентите, които са претърпели децата им, благодариха за подкрепата на всички добри хора, които им помагат да забравят страшния ужас, който са преживяли.

В края на срещата бяха връчени финансови средства в размер на 1 400 лв.                     за подкрепа, лечение и рехабилитация на двете деца. Съответно 800 лв. бяха изплатени на детето със тежка степен на увреждане, а 600 лв. на детето със средно тежка степен на увреждане.

 

 

                                                Областен Секретариат на БЧК – Ямбол