Подкрепа за пострадали от конфликта в Украйна

      Ямболската червенокръстка организация продължава да осъществява дейности за подкрепа на пострадалите от конфликта в Украйна. Във връзка с това и по повод постъпило искане от  Атанас Киров, кмет на община Стралджа, Областната организация на БЧК предостави вещи от първа необходимост /одеала, завивки, санитарни материали, играчки и др./, за 13 украински граждани, настанени на територията на общината. Лицата са предимно жени и деца, а видът и количеството  хуманитарна помощ е определен след извършена оценка на нуждите от доброволци на БЧК, под ръководството на Димитър Андонов, председател на Общинската организация на БЧК – Стралджа,  координирано с местната власт.    

      Ямболската червенокръстка организация е в готовност да окаже необходимата хуманитарна подкрепа, в т.ч. психологическа, на украинските граждани, настанени на територията на областта, като дейностите се извършват в координация с местната власт и съответните институции.

  

                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ