Повече разрешителни за строеж

През третото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 25 други видове сгради, различни от жилищни и административни/офиси, съответно със 17 933 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради се увеличават с 56.3%, а тяхната РЗП – с 53.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови други сгради се увеличава с 25.0%, а тяхната РЗП е в повече със 77.9%.

 

През третото тримесечие на 2016 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 8 жилищни сгради, с по едно жилище в тях и с 2 619 кв. м РЗП, както и на 10 други сгради със 7 939 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради, както и жилищата в тях намаляват с 27.3%, но тяхната РЗП се увеличава с 13.1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 23.1%, докато общата им застроена площ се увеличава с 11.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 11.1%, броят на жилищата в тях – с 66.7%, а общата им застроена площ – със 17.0%. Започнатите други видове сгради бележат намаление с 33.3%, а тяхната РЗП е по-малко с 85.6%.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-1