Повече нощувки в хотелите регистрарат от статистиката

През ноември 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 374, а на леглата – 676. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава със 17.6%, а леглата в тях – със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 4 289, или със 139.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през ноември 2022 г. в област Ямбол е Испания – 33.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2022 г. се увеличават със 111.0% в сравнение със съответния месец на 2021 г. и достигат 1 684. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 1 357, а пренощувалите чужденци – 327. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.0 нощувки, а българските – средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 21.1% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 11.6 процентни пункта (фиг.1).

 

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. в областта достигат 219 197 лева. (фиг. 2).