Повече назначени безработни отчита Бюрото по труда за юли

Започналите работа безработни през юли са 317 или с 31 повече спрямо юни. В сравнение със същия месец на предходната година те са със 69 души повече.

Започналите работа на субсидирани работни места са 179 души, (при 77 души през м.юни), като 9 от тях са включени по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, основно по схема „Заетост за теб” (7 души), както и 2 лица по схема „Младежка заетост“. През юли стартира Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2022 г., която даде възможност на 157 безработни да намерят работа. Други 13 безработни са включени в програми и насърчителни мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 150 – със 210 по-малко от предходния месец и със 157 по-малко от юли 2021 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (27%);  Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (15%); Образование (15%); Строителство (11%); Административни и спомагателни дейности (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (7%); Държавно управление (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: охранител; продавач-консултант; общ работник в строителството; учител; шивач; кофражист; апретурист; чистач; главен експерт; началник склад; сервитьор и др.