Повече еднофамилни къщи се строят в областта

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 6 жилищни сгради с по едно  жилище в тях и 1 059 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 21 други сгради с 17 825 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 50.0%, жилищата в тях – с 84.6%, а общата им застроена площ – със 77.6%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 19.2%, но тяхната РЗП се увеличава – със 71.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради бележат спад с 33.3%, жилищата в тях – с 64.7%, а общата им застроена площ – с 52.9%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 25.0%, докато тяхната РЗП се увеличава – с 21.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 261, София (столица) – 243, София – 139, Варна – 137 и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 515, Варна – 1 532, Пловдив – 968, Бургас – 547 и Кърджали – 324.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 6 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 038 кв. м обща застроена площ и на 19 други сгради с 12 170 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради и жилищата в тях намаляват с 40.0%, а общата им застроена площ с 37.1%. Броят на започнатите други сгради регистрира увеличение с 11.8%, а тяхната РЗП с 58.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 45.5%, жилищата в тях с 64.7%, а разгънатата им застроена площ с 67.5%. Започнатите други видове сгради регистрират увеличение с 58.3%, докато общата им застроена площ намалява – с 2.0%.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток