Победителите на Маскараден фестивал „Кукерландия – 2017“

Кукерските групи от град Ямбол и от с. Челник, община „Тунджа“ са големите победители в ХVІІІ Международен маскараден фестивал „Кукерландия – 2017“. По единодушното мнение на седемчленното авторитетно жури двата кукерски състава в най-голяма степен са пресъздали автентичността и богатството на кукерските игри. Заради силното представяне на много от съставите бяха определени и 10 първи награди, 5 втори, 3 трети, както и много отличия за персонажи и поощрителни награди за поддържане на традициите.

В тазгодишното издание на фестивала „Кукерландия“ участваха над 60 състава. Двудневното дефиле на маскарадните групи бе кулминацията на празника, започнал още в сряда, 22 февруари. Събитието събра многохилядно множество от участници и зрители в градския парк на Ямбол, който по традиция бе преобразен като „Кукерград“ с две сцени, много атракциони, инсталации и ателиета на открито, пищен базар.

                                   П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 26 февруари 2017 година, в град Ямбол, жури в състав: председател: проф. д-р Георг Краев, директор на програма „Фолклорни изкуства” в Нов български университет – София и членове: проф. д-р Антон Андонов, ръководител на катедра „Хореография” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив; доц. д-р Николай Ников, преподавател по фолклористика в СУ „Св. Климент Охридски”; д-р Иглика Мишкова – етнолог, Етнографски институт с музей при БАН – София; Динка Ангелова, етнограф в Регионален исторически музей – Ямбол; Крум Георгиев, председател на Обществото за фолклор; Мая Тодорова, хореограф, главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Тунджа”, обсъди обстойно и оцени представянето на групите, участвали в състезателните дефилета на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” 2017 в рамките на двата фестивални дни – 25 февруари (събота) и 26 февруари (неделя) 2017 година. Журито единодушно определи следните

 

награди:

 

 

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – 600 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Кукерска група при НЧ „Зора 1930”, село Челник, община „Тунджа”, област Ямбол

Ръководител: Росен Димитров

 

 

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – 600 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Група за маскарадни игри при Младежки дом „Георги Братанов”, град Ямбол, област Ямбол

Ръководител: Елиян Кисьов

 

 

 

ПЪРВА НАГРАДА – 450 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

 

Кукерска група при Народно читалище „Пробуда-1928”, село Могила, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Даниел Янков

 

Кукерска група при Народно читалище „Светлина -1926” – село Бояново, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Радостина Василева

 

Кукерска група при НЧ „Йордан Андонов- 1927” –

село Веселиново, община „Тунджа”, област Ямбол

Ръководител:  Иван Иванов

 

 

Кукерска група при Народно читалище „Светлина – 1929“, село Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Христо Тодоров Димитров

 

Кукерска група при Народно читалище „Искра – 1927“, село Вресово, община Руен, област Бургас

Ръководител: Станислав Димитров

 

Сурвакарска група при НЧ „Просвета-1928”, село Банище, община Брезник, област Перник

Ръководител: Веселин Владов

 

Сурвакарска група при Народно читалище „Иво войвода – 1928“, село Долна Секирна, община Брезник, област Перник

Ръководител: Георги Илиев

 

Кукерска група при Народно читалище „Просвета – 1928“, село Чарган, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Неделчо Стефанов Стоянов

 

Гаф – обичаят „Джамал“ при Народно читалище „Просвета – 1928“, село Кошов, община Иваново, област Русе

Ръководител: Атанас Стоянов Атанасов

 

Кукерската група при НЧ „Напредък – 1930“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Димитър Райчев

 

 

 

 

ВТОРА НАГРАДА – 350 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

 

Кукерска група при Народно читалище „Васил Левски – 1931“, село Победа, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител на групата: Атанас Атанасов

 

Кукерска група при Народно читалище „Пробуда -1903“, село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

Ръководител: Атанас Танев

 

Кукерска група при Народно читалище „Просвета – 1892“ – град Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Андон Андонов

 

Кукерска група при Народно читалище „Възраждане-1926“ – село Зимница, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Антоанета Атанасова

 

Кукерска група при  Народно читалище „Отец Паисий – 1928“ с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен

Ръководител: Янка Енчева

 

 

 

ТРЕТА НАГРАДА – 250 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

 

Кукерска група при Народно читалище „Изгрев – 1928“ – село Драгоданово, община Сливен, област Сливен 

Ръководител: Станка Първанова

 

Кукерска група ”Арапи” при Народно читалище „Просвета -1926“, квартал „Макак“, град Шумен, община Шумен, област Шумен

Ръководител: Милко Стоянов

 

Кукерска група „Карапча“ при Народно читалище „Просвета-1920“ – село Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Велин Иванов

 

 

 

        НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Кукерска група при Народно читалище „Васил Левски – 1959“, село Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Атанас Колев

 

Младежка кукерска група при Народно читалище „Съгласие – 1928″ – село Гранитово, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Христо Гечев

 

Кукерска група „Рогач” при Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий -1912” – с. Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик

Ръководител: Иван Караатанасов

 

 

 

НАГРАДА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Кукерска група при Народно читалище „Отец Паисий – 1926“, село Завой, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Динко Иванов Андонов

 

 

        НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Сурвакарска група от квартал „Струмско“, град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Ръководител: Венцислав Лудачки  

 

Кукерска група при Народно читалище „Развитие -1932“, село Княжево, община Тополовград, област Хасково

Ръководител: Дянка Янева Ангелова

 

 

НАГРАДА ЗА ПЕРСОНАЖ – 100 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Мечка и мечкар на  Кукерска група при Народно читалище „Просвета – 1908“, село Първенец, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Георги Стоянов

 

Поп на Сурвакарска група „Върба“ при Народно читалище “Христо Ботев – 1928г.”, град Радомир, квартал ”Върба”, община Радомир, област Перник

Ръководител: Красимир Йорданов

 

Булка на Сурвакарска група „Върба“ при Народно читалище “Христо Ботев – 1928г.”, град Радомир, квартал ”Върба”, община Радомир, област Перник

Ръководител: Красимир Йорданов

 

Камила на Кукерска група при Народно читалище „Асен Йосифов“, село Габровница, община Монтана, област Монтана

Ръководители: Георги Славков и Таня Тодорова

 

Волове на Кукерска група от град Калофер, община Карлово, област Пловдив

Ръководител: Мирослав Докторов

 

Мечка на Сурвакарска група при Народно читалище „Просвета – 1909“, град Батановци, община Перник, област Перник

Ръководител: Радослав Алексиев Петров

 

 

 

ДИПЛОМИ ЗА УЧАСТИЕ

 

ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ МАСКАРАДНИ ГРУПИ,

УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН

ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ” 2017, 

ПРОВЕДЕН НА 25 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА)

И 26 ФЕВРУАРИ (НЕДЕЛЯ) 2017 ГОДИНА В ГРАД ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

ЖУРИ В СЪСТАВ:

 

Председател:     Проф. д-р Георг Краев         ________________________

 

 

Членове:            Проф. д-р Антон Андонов    ________________________

 

Доц. д-р Николай Ников      

 

Д-р Иглика Мишкова           

 

Динка Ангелова                           

 

Крум Георгиев                     

 

Мая Тодорова