Площадът в село Воденичане ще носи името на голямата българска поетеса Станка Пенчева

По предложение на кмета на община Стралджа Атанас Киров и с решение на Общински съвет Стралджа площадът в село Воденичане ще носи името на Станка Пенчева.
Заместник-кметът на община Стралджа Гроздан Иванов разказа за това как се е родила идеята и как общината е изпълнила, с това решение, едно от желанията на хората в село Воденичане. „Станка Пенчева е емблема за Воденичане, хората там я помнят и обичат. Освен това е творец, който присъства в учебниците по литература и е пример за създател на блестяща любовна лирика, няма как да не я почетем и това е най-малкото, което можем да направим“, каза Гроздан Иванов и направи анонс за още интересни идеи, които разработва община Стралджа, свързани с името и любимото място на Станка Пенчева. „Убеден съм, че това което замисляме ще бъде приятна изненада“, каза зам.-кметът.
Голямата българска поетеса е неразривно свързана с Воденичане и Стралджа. Воденичанци още помнят последните и години в селото, помнят колко е обичала да стои сред цъфналите ябълкови дървета с любимото дакелче в скута. Станка Пенчева прекарва много години и през детството си, и в залеза на своя живот във Воденичане, в бащиния си дом, и това оставя трайна следа в творчеството и. Воденичане присъства и в автобиографичната и книга „Тук съм“.
От 2012 година община Стралджа провежда Национален литературен конкурс „Станка Пенчева“ под надслов „Дървото на живота“, в който на всеки две години се включват творци от цялата страна. През 2024 година през месец ноември отново ще има издание на националния литературен конкурс.
С именуването на площада в село Воденичане, на името на незабравимата поетеса, община Стралджа и Воденичане още веднъж засвидетелстват своята почит, уважение и признателност към голямата Станка Пенчева.