Платформата „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“ обявена за иновация на седмицата

Платформата „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“ беше обявена за иновация на седмицата от Фондацията за реформа в местното самоуправление.

              Кампанията обединява усилията на местната общност в 44-те населени места на общината за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства и позитивен конструктивен диалог. Тя насърчава и подкрепя участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на хората.

              Община „Тунджа“ беше отличена с първо място в първото издание на Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016/2017, Категория I, за платформата „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“, като една от най-добрите участвали практики.

              Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа. В България тя се реализира от Фондация за реформа в местното самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България.

              Нека да припомним, че през 2007 година Община „Тунджа получи за представени 22 иновационни практики, наградата на Фондацията за реформа в местното самоуправление – „Община новатор“.