Планово спират водата в Ямбол на 31 март

     Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.
    Същото е насрочено за 31.03.2022г. (четвъртък) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Обръщаме внимание, че без водоподаване ще остане гр. Ямбол /без Промишлена зона/, с. Кукорево, с. Веселиново и с. Стара река.
Водоподаването ще се възстанови най-късно вечерта на 31.03.2022г. и последно по високите етажи на сгради в Централна градска част и в ж.к. Бенковски.
    „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.


От
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол