Планирани спирания на тока в Ямбол и областта

Жилищен комплекс „Златен рог“ и селата Борисово, Леярово и Поляна ще бъдат за няколко часа без  ток утре, информират от EVN. Като причини за планираните прекъсвания на захранването от дружеството посочват  ремонтни и инвестиционни дейности по разпределителната мрежа (с цел профилактика, подмяна на остаряла или изграждане на нова мрежа) и при подадена заявка от клиент. 

При планирано прекъсване на захранването с електрическа енергия ЕР Юг уведомява клиентите си чрез писмено съобщение в местен всекидневник не по-малко от 7 (седем) дни предварително за времето и продължителността на преустановяване или ограничаване на преноса на електрическа енергия. Съобщение се поставя и на входа на клиентския имот, където това е възможно, сочат още от дружеството. 

Ето къде още няма да има ток в следващите дни: