ПИЦ-Ямбол събра училищни психолози и педагогически съветници

   Превантивно-информационен център – Ямбол  организира среща – дискусия с училищните специалисти  – психолози, учители и педагогически съветници от Област Ямбол. На нея  бяха поставени за обсъждане въпроси, свързани с проведените по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества обучения със специалистите във възрастова група 5 -7 клас и възрастова група 8 -11 клас, чиято цел е подготовката на експерти във всяко училище от областта, които в продължение на цялата учебна година да работят по програмата. Специално внимание беше обърнато на подготовката на доброволци за възрастова група 8 -11 клас и проблемите, свързани с ангажираността на родителите в процеса. Беше дискутирана възможността да се предлагат допълнителни занятия, отговарящи на специфичните нужди в учебните заведения, както и включване на тясно специализирани в съответни области партньорски организации.
    В края на срещата бяха обсъдени варианти за допълнителни обучения, както и възможности за подобряване на сътрудничеството между училищните специалисти и ПИЦ – Ямбол.