Пирински: Европейският бюджет – за нуждите на гражданите!

PIRINSKI Georgi Georgiev - 8th Parliamentary term

На 25 септември Европейската комисия организира трета поред конференция за рамката на бюджета на ЕС след 2020 г.  с участието на комисарите Йотингер, Крецу и Габриел, както и на отговорни представители на държавите членки и на водещи експерти.  В повечето изказвания бе застъпена тезата, че не бива да се очаква увеличаване на бюджета на ЕС за следващия период, а по-скоро – нарастващо прилагане на възмездното финансиране чрез различни финансови инструменти (заеми, гаранции и дялови участия), главно по линия на Плана Юнкер.

В  краткото си изказване евродепутатът социалист Георги Пирински обърна внимание на отправеното от Марио Монти (ръководител на Групата по нови ресурси за евробюджета, бивш еврокомисар) предупреждение, а именно, че застрашително се задълбочава разривът между очакванията на хората и начина, по който сега функционира Европейският съюз. В тази връзка Пирински изтъкна, че за да се отговори на насъщните нужди на гражданите е наложително ЕС по-нататък да се утвърждава преди всичко като Съюз на модерни и активни социални държави. Това обаче е възможно само ако се преразгледат правилата, ограничаващи необходимите за целта инвестиции по линия на националните бюджети, а бюджетът на ЕС надгражда и развива ресурсната основа за такива инвестиции. 

Пресцентър