Пиратски приключения с детски забавления“ в Детска градина „Изворче“ село Кабиле

На 08 юни 2021 г. в Детска градина „ Изворче“, село Кабиле, община „Тунджа“ се случи чудо – дворът на детската градина се преобрази във вълшебен остров сред море, а до брега му акостира пиратски кораб.

Капитанът на кораба издаде заповед до всички смели моряци – да напуснат каютите и да се подготвят за експедиция. В Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, на този остров сред три морета, скрито под големи дървета в три сандъка чака да бъде открито ценно и безценно съкровище.

Тъй пишело в писмото в бутилка, според капитана, а той май все още не можеше да чете, но знаеше, че островите, особено вълшебните, са пълни със скрити съкровища …

Така започнаха пиратските приключения с много забавления за децата от детската градина и техните родители, баби и дядовци. В пътешествието участваха малките моряци от яслена група „ Мъничета“ и целодневните детски групи  „Слънце“ и „Изворче“. Заедно със своите родители малките търсачи на съкровища минаваха смело през изпитанията и предизвикателствата. Стигнаха до брега през морето с акули, бяха точни в стрелбата с топки и рингове,  с много интуиция и ловкост откриха в пясъка заровените ключовете за сандъците със съкровища и накрая самите сандъци със съкровища.

Малките пирати бяха много по-смели и по-уверени, защото да се справят с препятствията и в игрите им помагаха техните родители, любими учители и помощник – възпитатели от екипа на детската градина.

Празникът, сътворен и споделен от общността на детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ завърши с общ танц на пиратите. Малките пирати получиха признание и награди за вложените усилия – грамоти и играчки.

Специалното събитие се проведе в изпълнение на Дейност 2 „Споделени пространства“ – консолидиране на общността с активното родителско участие“ по проект „ Пъстра палитра – иновации за детско развитие“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ – Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места.“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Бенефициент по проекта е Община „Тунджа“, като дейностите се изпълняват в партньорство с петте общински детски градини: Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с.Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево.

 

Проявата в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле се реализира в споделеното пространство за игри и комуникация, изградено по проекта, в което са доставени и монтирани детска беседка, люлки, пързалка, клатушки, катерушки, скамейки  и пясъчник.

Образователната среда на детската градина и настоящият празник са осъществени със съдействието на родители – доброволци.

Родителите заедно с екипа на детската градина списаха сценария, подготвиха костюмите, декорите и бяха актьори с роля, всъщност най-важната – на мама или на татко.

Стиховете на Миряна Башева може би най-точно обобщават посланието на празника:

„А моретата не са до колене —
дори на голям.

Растем и пак ще растем,
но заедно с теб!
Приятел с теб съм днес
и утре, и до край!
Въпрос на мъжка чест,
не на игра.

Инициативата донесе много радост, усмивки и весело настроение на участниците и допринесе за приобщаване и сплотяване на общностите в Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“.