Пет училища в областта обогатяват библиотеките си по национална програма

    117 училища в страната ще обогатят библиотеките си с нови книги и ще създадат кътове за четене по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Общо 600 000 лв. ще бъдат разпределени между 7 начални, 53 основни, 52 средни и 5 обединени училища. С отпуснатите средства по модул „Библиотеките като образователна среда“ на програмата ученици и учители ще имат възможност да разширят фондовете си с интересни издания от научнопопулярната, художествената и учебно-помощната литература. Сред избраните по програмата са и пет учебни заведения от област Ямбол
 
   Кътове за четене ще има не само в библиотеката, но и в пространства в училището, които позволяват това – фоайе, класна стая, в свободно помещение. За създаването на неформална уютна обстановка училищата планират обзавеждане, което включва подходяща мебелировка, осветление и стелажи, както и разнообразни конструктори и образователни игри.
    За учениците в начален етап са предвидени инициативи като драматизация по приказка, четене по роли, състезания по правопис и краснопис, литературни четения. За учениците в прогимназиален и гимназиален етап – дебати и дискусии на различни теми, състезания по изразително четене и по краснопис, представяне на лично творчество на ученици, литературни четения и срещи с автори.
 

Одобрените ямболски училища: 

 – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – Стралджа,  4 190лв;
–  ОУ „Николай Петрини“ – Ямбол , 5 994лв;
–  НУ „Проф. П. Нойков“ – Ямбол, 4 290лв;
–  СУ „Д-р Петър Берон“ – Ямбол,  3 601лв;
–  ПГТ „Алеко Константинов“ – Ямбол,  5 188лв.