Пет първи места за участниците от област Ямбол на зоналния кръг на фестивала „Пусть всегда будет солнце -2018“

Малката Далия Иванова, която представи „Клуб Съотечественик“ Ямбол с творчески ръководител Надежда Иванова, спечели Първо място в жанр поезия, предучилищна възрастова група.
За поредна година Първото място в жанр поезия ,9-12 клас, отива при Ани Енчева с творчески ръководител Мирослава Иванова от ПМГ „Атанас Радев“ гр. Ямбол .
Ана –Мария Димитрова от ОУ „Николай Петрини“гр. Ямбол с ръководител Мая Михайлова за втори път печели Първо място за поезия 1-4 клас ,а Мая Стойкова, 1-4 клас, от ОУ „Николай Петрини“гр. Ямбол с ръководител Мая Михайлова, тази година е на Второ място в същия жанр.


На второ място в жанр поезия са класирани Детска градина „Пламъче“гр. Ямбол , с ръководител Снежана Иванова и Габриела Ставрева -5-8 клас , с ръководител Мирослава Иванова , ПМГ „Атанас Радев“ гр. Ямбол.
На Първо място журито категорично постави Детска градина „Надежда“ и НЧ „Развитие -1893“ гр Елхово , с танц „Чайки“ и творчески ръководители Елена Иванова, Станка Хаджиева и Грета Стоянова.
Безспорно най-впечатляващо за журито беше представянето на СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа, което участва с два състава и спечели две Първи места.
Децата от Танцовата група с ръководител Валентина Белчева и Мажоретният състав, с ръководител Деана Георгиева , преодоляха голямата корекция в съответния жанр и възрастова група и достойно ще продължат да се състезават на националния кръг на фестивала. Танц „Небеса“ прикова всички присъстващи с красотата, изящността и перфектната точност при изпълнението.
Област Ямбол получи и три трети места. Пейти Димитрова с ръководител Елена Иванова, която представи НЧ „Зора-1945“ Ямбол участва във всичките издания на фестивала и има голяма заслуга за представянето на нашата област през годините на всички нива. Трето място за поезия : Спортно училище „Пиерл дьо Кубертен“ гр. Ямбол ,с ръководител Лариса Дочева.
Трето място в жанр песен журито определи за ВГ „Пятничета“ ,НЧ Зора 1945“ гр. Ямбол , с ръководител Елена Иванова и за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ,с.Зимница, община Стралджа, с ръководител Петя Куртева.

 

 

 

Отличените участници на първо място продължават съревнованието с останалите зонални победители от цяла България и ще се представят на националния кръг на фестивала в град Казанлък в началото на септември тази година.

Магдалена Георгиева