Петър Курумбашев в Ямбол

Той се срещна с кмета на община Тунджа Георги Георгиев, с когото обсъдиха проблемите на местната власт, посети културно-информационния център Безистена, проведе непринудена среща с представители на ямболските медии.


Петър Курумбашев разказа за работата си в европейския парламент пред младежи-социалисти и граждани на Ямбол. Отговори на редица поставени въпроси, свързани с българските ТЕЦ, проблемите на съдебната система в България, медиите и политиката, ролята на младите хора като двигател на обществените процеси.
Общинският съвет на БСП – град Ямбол и Делегацията на българските социалисти в ЕП обявиха конкурс в началото на месец октомври за есе на тема „Да си будител днес“. Петър Курумбашев обяви победителите в конкурса и ги покани да посетят ЕП през месец ноември. Това са новоприетите социалисти Данаил Генчев, Стойчо Георгиев и Иван Минков.
Петър Курумбашев бе придружаван от народния представител Николай Пенев, областния председател на БСП Митко Андонов, Катя Георгиева – председател на БСП в град Ямбол и Божидара Божилова – сътрудник на Делегацията на българските социалисти в ЕП.