Пети национален конкурс за рисунка и литературна творба – 3 март

                                                    СТАТУТ

 

Цел на конкурса:

 1. Опазване на вековната връзка: Училище – Читалище.
 2. Съхраняване на историческата памет от българските деца.
 3. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета.

Участници:

В конкурса могат да участват всички деца  от 5 до 18 години, разпределени във възрастови групи по класове.

Творбите ще се приемат до 21.02.2020 година в  читалище „ Фар -1946“ град Бургас,

адрес: ул. „ Странджа“ № 20 тел: 0878 466 774 email : nch_far@abv.bg    

Условия:

Рисунките – живопис или графика да бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 50 см. (без паспарту) с материали по избор.

На гърба на всяка рисунка, да има следната информация:

 • Заглавие или описание на творбата.
 • Трите имена на участника и възраст.
 • Клас, учебно заведение, населено място.
 • Телефон и e-mail за контакт: на участника, родителя или учителя на детето.

 Рисунките създадени с Paint – изпращайте на email : nch_far@abv.bg

 Литературните творби – стихотворение, приказка или разказ да бъдат красиво, собственоръчно написани.

На последната страница на творбата да се напишат:

 • Трите имена на участника и възраст.
 • Клас, учебно заведение, населено място.
 • Телефон и e-mail за контакт: на участника, родителя или учителя на детето.

Творбите ще оценява жури в състав:

 1. Ваньо Вълчев
 2. Динко Динков
 3. Гергана Аврамова
 4. Марина Матлина

Награждаването ще се състои на 27.02.2020 г. от 18 часа,

в Областна администрация град Бургас, зала на 2-ри етаж

Наградените творби ще бъдат публикувани на страницата на Народно читалище „ФАР – 1946“ Бургас във Facebook.

Телефони за връзка: 0876 649 928, 0878 466 774