Пети Международен конкурс за певческо изкуство „Белканто“

    От 21 до 23 април 2023г. Ямбол ще бъде домакин на петото издание на Международния конкурс за певческо изкуство „Белканто“. Младите таланти от страната и чужбина ще се представят на сцената на Синия салон в НЧ „Съгласие-1862“. 

І. Цели на конкурса:

 • Стимулиране на детското творчество, талант и артистичност
 • Представяне на творческите постижения на солисти от България и чужбина
 • Създаване на условия за професионално общуване, съвместни творчески проекти и партньорства с участието на водещи личности в областта на изкуството и културата
 • Стимулиране таланта на младите изпълнители
 • Поощряване на индивидуалните способности на младите изпълнители
 • Популяризиране на най-добрите образци на вокално творчество на български композитори и изпълнители

.ІІ. Организатори и партньори: Конкурсът се организира от Сдружение „Студия по изкуствата Белканто” в партньорство с община Ямбол, фирми, медии, културни институции, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на конкурса.

.III. Статут на конкурса: Петото издание на конкурса ще се проведе в периода 21-23 април 2023 г. в гр. Ямбол в 2 основни категории за индивидуални изпълнители и вокални ансамбли. Конкурсът е отворен за участници от България и чужбина!

.III. 1.Категории:

 • Първа категория – Поп пеене
 • Първа категория „А І” – Поп пеене /Ансамбли – дуети, триа, квартети/
 • Първа категория „А ІІ” – Поп пеене /Ансамбли – над 5 участника/
 • Втора категория – Класическо пеене
 • Втора категория „А” – Класическо пеене /Ансамбли/

III. 2. Общи условия категория „Поп пеене“ – Право на участие имат индивидуални изпълнители на поп музика в следните възрастови групи /навършени години към датата на конкурса/

 • І-ва група – до 6 г.
 • ІІ-ра група – 7 – 9 г.
 • ІІІ-та група – 10 – 12 г.
 • ІV – та група – 13 -15 г.
 • V – та група – 16 – 19 г.

.III. 3. Общи условия категория „Поп пеене АІ – ансамбли“ – Право на участие имат вокални ансамбли /дуети, триа, квартети/, изпълнители на поп музика в следните възрастови групи /при определяне на възрастовата група се взима предвид навършени години към датата на конкурса на най-големия участник в ансамбъла/

 • І-ва група – до 6 г.
 • ІІ-ра група – 7 – 9 г.
 • ІІІ-та група – 10 – 12 г.
 • ІV – та група – 13 -15 г.
 • V – та група – 16 – 19 г.

.III. 4. Общи условия категория „Поп пеене АІІ – ансамбли“ – Право на участие имат вокални ансамбли /квинтети, секстети, септети и т.н./, изпълнители на поп музика в следните възрастови групи /при определяне на възрастовата група се взима предвид навършени години към датата на конкурса на най-големия участник в ансамбъла/

 • І-ва група – до 6 г.
 • ІІ-ра група – 7 – 9 г.
 • ІІІ-та група – 10 – 12 г.
 • ІV – та група – 13 -15 г.
 • V – та група – 16 – 19 г.

За всяка от възрастовите групи, във всяка категория е определена квота за броя на участниците – до 20 в група. След запълване на тази квота, участие в конкурса се допуска единствено по преценка на ръководството на конкурса.

Конкурсът се провежда в два конкурсни тура. Допуснатите кандидати за участие се представят с репертоар от 2 песни.  

Първи тур  – песен на български език от български автори или на роден език за чуждестранните участници.

! При представяне на нова авторска песен, за която предварително ще бъде отбелязано, че е премиера, песента ще участва в класиране за най-добра българска нова песен.

Втори тур – песен по избор на участника.

Конкурсният репертоар на участниците трябва да е в стил поп музика, поп рок , мюзикъл или джаз. Всички участници сами осигуряват инструменталния съпровод на конкурсните песни, като беквокалите не трябва да дублират основния глас на изпълнителя. Инструменталите на конкурсния репертоар се изпращат предварително на посочен от организаторите e-mail.

.III.5. Общи условия категория „Класическо пеене“ – Право на участие имат индивидуални изпълнители на класическа музика в следните възрастови групи /навършени години към датата на конкурса/

 • Първа група – до 16 г.
 • Втора група – от 17 до 19 г.
 • Трета група  – над 20 г.

.III.6. Общи условия категория „Класическо пеене – ансамбли“ – Право на участие имат вокални ансамбли /дуети, триа, квартети и т.н./, изпълняващи класическа музика в следните възрастови групи / при определяне на възрастовата група се взима предвид навършени години към датата на конкурса на най-големия участник в ансамбъла/

 • Първа група – до 16 г.
 • Втора група – от 17 до 19 г.
 • Трета група  – над 20 г.

За всяка от възрастовите групи е определена квота за броя на участниците – до 20 в група. След запълване на тази квота, участие в конкурса се допуска по преценка на ръководството на конкурса.

Конкурсът се провежда в два задължителни тура и трети, в който участието е по желание, заявява се предварително и се участва в класиране за най-добро изпълнение в подкатегория „Мюзикъл”. Допуснатите кандидати за участие се представят със задължителен репертоар от  2 произведения в първи и втори тур и с 1 произведение, при участие в трети.

Първи тур  – ария/ансамбъл/ от оперния или оперетния репертоар.

Втори тур – художествена песен, романс

Трети тур – ария/ансамбъл/ от мюзикъл.

! Всички участници сами осигуряват клавирен съпровод на конкурсните произведения. Не се дължи допълнителна такса за участие в трети тур!

         .IV. Финансови условия

Такса участие:

 • Български участници – 40 лв. /индивидуален изпълнител/
 • Български участници – 20 лв. на човек /ансамбли/
 • Чуждестранни участници – 40 евро /индивидуален изпълнител/
 • Чуждестранни участници – 20 евро на човек /ансамбли/

Таксите участие се внасят по банков път:

Сдружение „Студия по изкуствата Белканто”

Банка ДСК

IBAN: BG31STSA93000020241977

BIC: STSABGSF

За основание да се изпише името на участника!

! Всички разходи по пребиваването на участниците и техните придружители са за тяхна сметка.

.V. Заявка: Заявка по образец се подава на адрес bel_canto09@abv.bg  до  10 март  2023 г. За Първа категория „А І”, „А ІІ” и за Втора категория „А”, заедно със заявката се прилага и списък на участниците в ансамбъла /Приложение 1 и Приложение 2/. В срок до 1 април 2023 г.  ще се приемат инструменталите на конкурсните песни по електронен път в мр3 формат, както и таксите за участие по обявената банкова сметка!

Със служебен жребий ще се определи реда, по който ще се явяват изпълнителите на сцената. Редът и програмата на конкурса ще бъдат обявени на 15 април 2023 г.!

.VI. ЖУРИ:

Професионално жури – участниците ще бъдат оценявани от изтъкнати

изпълнители, композитори, музикални експерти от българската оперна и поп музика.

         Детско жури – съставено от възпитаници на Студия по изкуствата „Белканто”.

        .VII. Оценяване: Всеки член на журито поставя оценки по десетобалната система, сумират се точките и се обявява общ брой точки на всеки участник.  Точките се поставят по следните показатели:

 • Точност на интонирането
 • Художествена интерпретация
 • Вокално майсторство
 • Артистичност на изпълнението

.VIII. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат присъдени следните награди:I-во място; II-ро място; III- то място; Поощрителни награди; Награда на детското жури; Награди на спомоществователи, спонсори, фирми, медии, организации и др.

     Гран При за всяка от двете категории, награда за най-добра нова българска песен и награда за най-добро изпълнение на мюзикъл.

   .IX. Организационни :

 • При регистрацията – участниците представят копие на акта за раждане или лична карта, копие на платежния документ за платена такса участие;
 • Освен конкурсната част, организаторите предвиждат интересна съпътстваща програма – посещение на емблематични и атрактивни места с историческа и културна стойност за град Ямбол;
 • Протоколиране на оценките на журито и публикуване им във фейсбук страницата на конкурса;
 • Конференции за отделните категории – среща с журито и организаторите на конкурса, дискутиране на актуални теми, коментиране на представянето на участниците;
 • С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран, заснеман, записван за целите на конкурса и публикуване на материалите  в каталози, рекламни материали, филми и др.;
 • /Организаторите си запазват правото на промяна в програмата или регламента на конкурса, за което ще уведомят участниците своевременно/

 .X.    Контакти:  Е-mail: bel_canto09@abv.bg

          Божидара Божилова /сопран, вокален педагог/ – 0899974795

          Мариана Андреева /пианист, музикален педагог/ – 0899381588