„Пейнтбол на село – в училище и в детската градина“

Поредица от забавни интерактивни занимания организира община „Тунджа“ в рамките на изпълнението на Дейност 4. „Пейнтбол на село – в училище и в детската градина“  в рамките на проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, който се финансира с ресурсите на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

На прага на новата учебна година инициативата дава възможност на ученици, учители и родители да се забавляват заедно, да общуват по различен и интересен начин, да споделят нови емоции и преживявания.

В рамките на изпълнението на дейността община „Тунджа“ е закупила мобилна пейнтбол площадка, изработени са костюми, закупено е необходимото оборудване, осигурени са консумативи за иновативната проява. Всички занимания се организират и провеждат от квалифицирани инструктори. Стартът ще бъде даден на 1 септември от 9.00 часа в двора на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.