ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ става Езикова гимназия

Със Заповед на Министъра на образованието ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“ се преименува на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“. Това стана възможно, съгласно новите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и Решение на Общинския съвет на Ямбол.

От създаването си през 1989 година до този момент Гимназията винаги е отговаряла на всички законови изисквания за Езикова гимназия.