Парламентарни избори 2021: Станчо Ставрев: Само в диалог се чертаят новите приоритети за развитие

„Кафе с кауза“
Темата: „Професионалното образование и обучение – политики в партньорство с бизнеса“
 
Станчо Ставрев, водач на „Изправи се.Бг“ за 31 МИР-Ямбол: “ Професионалното образование привлича все по-малко ученици през последните десетилетия. За последните 20 години обучаващите се в професионални училища намаляват с около една четвърт. Тази тенденция се наблюдава не само в България, но и като цяло в Европа.
Недостигът на кадри с професионално образование; времето и ресурсите, които работодателите и работниците отделят за продължаващо професионално обучение, са едни от основните слабости и пропуски в стратегическата рамка на образоването в България.
Статистическите данни сочат, че 15% от фирмите в България в сферата на промишлеността не могат да намерят подготвени кадри, което е двойно по-висок дял от този за ЕС (7,4%). В последните години двойно се е увеличил броят на работодателите, които са квалифицирали допълнително работниците си.
Благодаря на директорите на професионални училища и на учителите за участието в този откровен разговор. Благодаря на Генчо Каназирев и на Недялко Христов – представители на бизнеса с отношение към образованието, с активна гражданска и обществена позиция, за споделените гледни точки. Хората от нашата листа, пряко ангажирани с темата – Мими Караколева, учител в професионално училище и Петър Личев, представител на местния социално отговорен бизнес се включиха активно в дискусията. Един от основните аспекти на промяната е развитието на образованието чрез работа, развитието на т.нар. дуалното обучение, но чрез прилагането на гъвкави, работещи и ефективни модели.
Хубаво е, когато нашата инициатива „Кафе с кауза“ събира опита, експертизата и гледните точки на хора с отношение към перспективата на България, на Ямбол и на региона. Така, в диалог се чертаят новите приоритети за развитие. 
 
Номер  8️⃣✅
 
Купуването и продаването на гласове е престъпление