Парламентарни избори 2021: Капка Йоргова, БСП: Социалната политика е моята сила

    Заставам пред вас с ясното съзнание, че и в тази кампания ще получите много обещания от кандидатите за народни представители на различните партии. Ще попитате с какво ние сме по-различни. Различието ни с другите е в това, че  имаме ясната програма и необходимия опит, за да решим най-важните и наболели проблеми на България. Като специалист в областта на социалната политика, преминал през различните нива в системата на НОИ, мога да поема ангажименти в тази област. Защото в това е силата ми. Познавам отлично материята свързана с пенсионната система и квалификацията, която притежавам ми дава основание да твърдя, че ще бъда добър законодател и ще работя за законодателни промени, които да не бъдат просто наредби, членове и алинеи. Това ще са промени, които да бъдат в полза на хората, защото грижата за хората е във фокуса на предизборната платформа на „БСП за България”.

    Не искам да ви затрупвам с излишни цифри. Предпочитам да говоря за тях  след като станат реалност.  Това, което искам да споделя, е че вниманието  на нашата партия е насочено към младите хора, пенсионерите и хората с увреждания. За да мотивираме младите да останат в България, да работят и създават семейства тук, трябва да осъществим цялостна политика насочена към тях. Затова в програмата ни е заложено  увеличаване на еднократните помощи при раждане, еднократните помощи за майки студентки, увеличение на майчинството през втората година, както и отпускането на еднократни помощи на семейства с ниски доходи, които имат ученици от 1 до 4 клас. В програмата ни е заложено още учебниците за всички ученици да станат безплатни, както и детските градини и яслите.

     По отношение на пенсиите БСП ще възстанови справедливостта между поколенията като преизчислим пенсиите спрямо средния осигурителен доход за 2017 година. Тази процедура ще обхване близо 1,3млн. пенсионери в страната.

    В програмата на нашата партия е заложено въвеждане на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, която според него от следващата година трябва да стане 720лв.

     Човешкото достойнство и правата на хората с увреждания са важна част от платформата ни за бъдещото управление. Ще предложим създаването на държавни социални предприятияза хора с увреждания, както и увеличенние на социалните услуги за децата и хората с увреждания.

      Казаното до тук е работа на национално ниво. Ангажиментите, които мога да поема конкретно за Ямбол и областта също са в сферата на социалните услуги. Услуги, които лично аз отчитам като недостатъчни да покрият нуждите в нашата област. Моя основна задача ще бъде работата по разкриване на  социални услуги за дневна грижа за деца с увреждания и пълнолетни лица,  кризисен център за бездомни, както и  социални услуги, насочени към хора с деменция или психически разстройства,  от които Ямбол има спешна нужда. Защото градът ни и държавата са длъжници на хората с увреждания.

     Проблемите, които ни предстои да разрешим не са малко и лесни, но ако на 4 април изберем хората, които най-добре знаят как да ги разрешат , ще направим първата крачка към подобряване на живота ни. Надявам се да получа доверието ви, за даосъществим  заедно една реалистична и полезна за хората политика.

Капка Йоргова, кандидат за народен представител от листата на „БСП за България“ за 31 МИР-Ямбол 

БЮЛЕТИНА №4, ПРЕФЕРЕНЦИЯ 107 

Купуването и продаването на гласове е престъпление