Парламентарни избори 2021: Георги Чалъков, кандидат за народен представител от „БСП за България“: Да възстановим ролята на парламента за развитието на България

  • Като представител на бизнеса и като земеделски производител с какво ще бъдете полезен в парламента?
  •  Имам знанията и опита как може да се осъществи на практика подкрепата за малките земеделски стопанства, развитието на интензивното земеделие, зеленчуково производство, оранжерии, овощарство и лозарство. Зная от каква помощ имат нужда микро, малкият и средният бизнес, което може да стане чрез различни финансови и гаранционни инструменти и най – вече свеждане до минимум на всички разрешителни и лицензионни режими. Нужна е и подкрепа чрез различни финансови инструменти и държавни български фондове.

 

  • Какво предвижда „БСП за България“ за развитието на икономиката?
  •  Обръщане на икономиката чрез стимули и подходящи програми към малкия и средния бизнес, така че делът му да стигне до 70% от цялата икономика. Предвижда се и подкрепа на биснеса с нисколихвени кредити чрез Българската банка за развитие, както и стимули за износа чрез Българската  агенция за експортно застраховане. 

 

  • Какви са планираните реформи в земеделието?
  • Различна политика относно субсидиите за земеделските стопанства, въвеждане праг на субсидиите. По-голямо подпомагане за малките животновъдни ферми малките стопанства изобщо, най-вече подкрепа за производство на плодове и зеленчуци. Стимули за кооперирането на малки земеделски стопанства с цел по-добра реализация  на продукцията. Задължение за търговските вериги за присъствие на наша родна продукция на техните щандове.

 

 

  • Какви лични ангажименти поемате към Ямболска област?
  •  Създаването на целеви държавни фондове  с цел да се започне подмяна на водопроводната мрежа във всички населени места също така  и за възстановяване на уличната  мрежа в тях.  Развитие на междуселищните транспортни връзки и подновяване на пътната инфраструктура между населените места и общини. Децентрализация на общините чрез отстъпване на част от данък общ доход, плащан от населението с цел в общините да постъпят допълнителни финансови средства, необходими за решаването на местните проблеми по-ефективно и бързо.

 

  • Защо да ви подкрепят избирателите на 4.04?
  •  За да има промяна в управлението и да прекъснем авторитарния модел, наложен от режима на партия ГЕРБ и лично от нейния лидер. Да спрем корупционните практики, въведени през последните 12 години и едноличните решения на един човек. Връщане върховенството на парламента като суверен, които взима решенията за развитието на БЪЛГАРИЯ. За да се погрижим ЗА ХОРАТА, а не за лични интереси.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление