Парламентарни избори 2021: Георги Георгиев, ДПС: Силно земеделие е основната ни цел в региона

    Възстановяването на земеделието в най-добрия му вид е основната задача, към която ние, кандидатите за народни представители от ДПС за 31 МИР – Ямбол, ще насочим усилията си през следващите години. Ямболският регион е земеделски и за да се създадат условия за развитие на този отрасъл сме си поставили за цел  да възстановим съществуващия на времето областен Съюз на селскостопанските производители.  Така под една шапка ще се съберат всички сегменти на бранша – растениевъдство, полевъдство, животновъдство, а съюзът ще участва пълноценно в защита интересите на земеделските производители. Тази идея може да се доразвие като се направи така, че съюзът да има свои представителства в различни институции, в  Министерството на земеделието, ДФ”Земеделие” и др.

  Имаме сили и поемаме ангажимент да създадем и звено, което  тук на място  да работи и подготвя бизнеспланове и проекти за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони. Това ще бъде сериозен тласък в развитието на населените места в областта, ще се създадат нови работни места и ще се повиши стандарта на живот.  

    Затова нека на 4 април излезем и гласуваме, а желанието за по-добър живот бъде основната мотивация, която да ни доведе до урните в изборния ден.

Купуването и продаването на гласове е престъпление