Панорама на Тракийски университет в Европейската нощ на учените

Ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ и от Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“ отбелязаха заедно с преподаватели и студенти от Факултет „Техника и технологии“ Европейската нощ на учените.
Срещата със средношколците от гр. Ямбол премина при голям интерес. Учениците имаха възможност да разгледат и използват оборудването в лабораториите на факултета с помощта на студентите и преподавателите от ФТТ.
Бъдещите студенти се докоснаха до чудния свят на знанието, науката и изкуството в Лабораториите на ФТТ по Моден дизайн и конструиране на облеклото; Управление на автомобила; Електрически машини и електрозадвижване; Индустриална автоматизация и роботика; Микропроцесорна техника и програмируеми контролери; Компютърни мрежи и комуникации; Инженерно проектиране и мултимедия; Метрология и безконтактни измервания; Климатична и вентилационна техника; Отоплителна техника.
Симулационният модул за управление на автомобила трудно напуснаха момчетата от ТМТ, а момичетата от ГСАГД останаха до късно в лабораторията по моден дизайн, за да създават своите 3D модели и модни графики. Интересът на всички предизвикаха 3D принтерът и 3D скенерът, термокамерата, роботизираният модул в лабораторията по роботика, съвременната компютърна техника и интерактивни средства за обучение, и всички представени уредни и лабораторни постановки, проектирани и изработени от студенти.
Учениците споделиха, че очакват с нетърпение и следващите си срещи с приятелите си от Факултета.