„Палфингер“ строи учебен център

„ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с.Тенево инвестира
400 000 лв. в изграждането на учебен център
Най-големият работодател на територията на община Тунджа – с поредна инвестиция в най-ценния си ресурс – ХОРАТА. 


Компанията, и по-специално завода в с. Тенево е един от първите работодатели в България, които подеха инициативата за въвеждане на Дуална форма на обучение в България. Благодарение на съвместните усилия на ръководството на завода, Австрийската търговска камара, „ХЕС“ АД, „Хидросистем“ ЕООД, „Металик 97“ АД и ръководството на ПТГ „Ив. Райнов“ – гр. Ямбол, утвърдената форма на професионално обучение в редица европейски страни вече прави първите си стъпки в Ямбол и България.
През 2016/2017 учебна година бяха приети първите ученици по новата за страната ни система на обучение чрез работа в специалностите „Мехатроника“ и „Машинен техник“ в ПТГ „Ив. Райнов“.
Допълнително бяха присъединени в тази форма на обучение и два класа по специалност „Мехатроника“, като 14 ученика вече имат сключени договори и учат чрез работа професията, която са избрали в завода в с. Тенево под наставничеството на опитни професионалисти. Съгласно наредбата, регламентираща дуалното обучение в България, учениците получават заплащане за положения труд.
Вярна на традициите си да прави нещата по най-добрия начин, компанията ще инвестира в изграждането на учебен център, в който още от тази година, учениците ще усвояват съответните професионални умения по изучаваните специалности.
Центърът ще включва зала за теоретична подготовка, осигурена с най-новите технологии за обучение по специалност „Мехатроника“ и учебен цех, оборудван с учебни металорежещи машини с ЦПУ, заваръчни боксове, електротехнически учебни табла и шлосерски маси.
Освен за учениците в дуална форма на обучение, центърът ще подготвя и нови сътрудници на компанията и ще повишава квалификацията на вече работещите там по съответните професии.
Под слогана „Ние създаваме своето бъдеще“, „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Тенево дава възможност за реализация и професионално развитие, както на младите хора от региона, така и на тези, които имат желание да се преквалифицират в областта на машиностроенето.