Павилионите по спирките – на публичен търг

Община Ямбол обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет и два броя павилиони, монтирани върху общински терени в периметъра на спиркови заслони, обслужващи градския транспорт. За всеки павилион е предвидена площ за поставянето на един брой кафе автомат или витрина, или вендинг машина.

Всеки, който има желание, може да участва. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 1890,32 лева без ДДС , депозитът е – 3 780 лева, а стъпката на наддаване  – 5.29 %, равна на 100 лева. Срокът за отдаване под наем е пет години, а осъществяваната дейност в павилионите – търговска. Почистването и поддържането на терена около павилионите и в района на обслужваната спирка е включено в допълнителните условия за отдаване под наем.

Тръжната документация е на стойност 30,00 лева без ДДС, може да я получите в стая 316 и стая 320, след като заплатите в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, ул. „Георги С. Раковски” № 7. Срокът за получаване на тръжната документация е от 01.11.2021 г.  до  05.11.2021 г.

Таксата за участие се внася от 01.11.2021 до 08.11.2021 г.  в Центъра за административно обслужване и  е на стойност 20.00 лева без ДДС.

Определеният депозит се внася до 16:00 часа на 08.11.2021 г. по сметка  в  Общинска банка АД, Клон  Ямбол:  BIC  SOMBBGSF, IBAN  BG 75  SOMB 9130 33 24121301.

Оглед на павилионите – предмет на търга, се извършва в работен ден до 08.11.2021 г. (включително) след закупуване на тръжна документация и уточнение със служители в стая № 316, № 313 и 323 в сградата на Община Ямбол.

Заявления за участие се приемат в зала № 100, намираща се на партерния етаж в сградата на Общината,  от 09:00 часа до 10:00 часа на 09.11.2021 г. Отговорността за своевременното подаване на заявление се носи от участниците.

Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Ямбол, ул. ”Георги С. Раковски” № 7, зала  № 100, партерен етаж.

Още информация за обектите и условията за участие имате възможност да видите в сайта на Община Ямбол:

https://yambol.bg/uploads/35CD42DD844148B7053FEFC3E3598B52